užitečné odkazy

Poruchy cirkadiánních rytmů jsou známé již od nepaměti. Od doby vynášení nemocných na slunce už však uplynulo několik stovek let. Současná medicína (krom léčby jasným světlem - viz ostatní strany) již nabízí řadu léčebných produktů v této oblasti.

 

Léčba circadiánních rytmů se uplatňuje nejen u psychických potíží. Význam má u řady nemocí tělesných, bylo zaznamenáno zkrácení hospitalizace na jednotkách intenzivní péče při použití jasného světla. V širším slova smyslu nejen všechna antidepresiva působí na denní cykly. V současné době 2 produkty vycházejí z látek přímo zavzatých pro denních cyklů. Jedná se o látky na lékařský předpis s odlišných použitím.

 

První se na českém trhu objevil melatonin (f.o. Circadin, Lundbeck). Lék určený k léčbě poruch spánku je zvláště výhodný pro svou bezpečnost - jako jediný nevyvolává závislost. Ostatní léky (hypnotika) jsou vždy určitými riziky zatíženy. Nelze od něj očekávat uspání po první dávce. Je určen k systematickému užívání s cílem synchronizace (znovuzahájení) cirkadiáních rytmů.

 

V průběhu roku 2010 se stává v ČR dostupným agomelatin (f.o. Valdoxan, Servier). Jedná se o antidepresivum s unikátním mechanismem účinku. Stejně jako předchozí lék je vzhledem k mechanismu účinku minimálně zatížen nežádoucími účinky. Při jeho použití se krom depresí rychle normalizuje spánek a úzkosti. V některých státech EU je již dostupný delší dobu.

 

Užitečné www stránky:

www.deprese.com

www.dobry-spanek.cz

www.ordinace.cz

www.pecujici.cz

 

 

 

 

 

 

<a target="_blank" href="http://www.ubytovani-online.net"><img src="http://www.seznam-odkazu.cz/i-Reklama-111.aspx" alt="" border="0" /></a>