doporučení pro léčbu

Pro většinu potíží je nejvýhodnější ranní aplikace jasného světla. Většinou zákazníci pocítili velmi rychlý účinek již během prvního týdne. Léčbou světlem je možné plné odstranění deprese nebo jednotlivých symptomů již po týdnu aplikace. U klientů reagujících na léčbu světlem dochází ale k odeznění potíží většinou po dvou týdnech.

 

Používané světlo by mělo mít spektrum podobné slunečnímu, ovšem bez ultrafialové složky. Většinou je světlo léčba aplikována v časných ranních hodinách, ale účinek je patrný i při polední nebo večerní aplikaci. Při intenzitě 2 500 luxů je třeba aplikovat nejméně 2 hodiny, při intenzitě 10 000 luxů stačí půlhodinová aplikace jasného světla, někdy i méně. Během fototerapie je možné si číst, povídat, dívat se na video nebo vykonávat jiné aktivity.

 

Délka aplikace znamená zvýšení účinnosti, ale i frekvence nežádoucích účinků léčby světlem. Lehké nežádoucí účinky se mohou objevit hlavně v prvních dnech léčby. Může se jednat o mírnou iritaci spojivek, bolest hlavy, nauzeu. Velmi zřídka se objevuje rozmazané vidění, přechodná nespavost, nárůst napětí, únava a nadměrná aktivace. Nespavost se objevuje zejména při večerní aplikaci světlo léčby. Velmi zřídka se objevily hypomanické příznaky. Na rozdíl od řady jiných léčebných postupů nebyly dosud zaznamenány závažné nežádoucí účinky. Delší aplikace než 2h denně 10 000 luxů nepřináší větší efekt.

 

Není dostatek dat o vhodné délce léčby světlem. Po akutním zaléčení je vhodné pokračovat v léčbě po dobu alespoň 2 týdnů. Jako profylaxe postačuje aplikace jasného světla denně nebo alespoň 3 dny v týdnu. Podle potřeby lze fototerapii aplikovat po celou sezónu nedostatku světla. Prostředek většinou dokáže plně nahradit farmaka. Při závažnějším průběhu nebo u jiných typů depresí je vhodné kombinovat jasné světlo s antidepresivy nebo psychoterapií.

 

Pokud si chcete metodu vyzkoušet, navštivte ambulance, které takovým vybavením disponují, viz např. zde.