poruchy spánku

Poruchy spánku jsou velmi častým problémem současného života. Jedním z hlavních důvodů narušení spánku je porucha cirkadiárních rytmů. Poruchy spánku můžeme rozdělit na potíže s usínáním, trváním a probouzením se. Další skupinu tvoří nedostatečné občerstvení spánkem. Specifické potíže jako syndrom předsunuté fáze spánku ve vyšším věku jsou zvláště vhodné pro léčbu světlem. Stejně tak nepravidelný rytmus.

 

Poruchy spánku jsou spojeny s mnohem častějším následným onemocněním depresí a dalšími psychickými potížemi, také ale s kardiovaskulárními a neurologickými chorobami. Tyto choroby ale také mohou poruchy spánku způsobovat. Není vhodné používání běžných hypnotik. Pokud je to zcela nezbytné, měla by se všechna běžná hypnotika užívat jen po omezenou dobu, méně než 6 týdnů.

 

Pro poruchy usínání je třeba zachovat spánkovou hygienu. Tedy odstranit z večerních hodin veškeré podněty, které spánek ruší. Mezi ty patří například přemíra podnětů (namáhavé cvičení před ulehnutím), jídlo, stres. Vhodně může působit pomalé ubírání světla, jaké poskytují naše simulátory svítání.

Starter a Elite

Tyto simulátory svítání (vzhledem k postupnému zvýšení světla ve vámi nastavených hodinách) poskytují přirozené postupné probuzení - vhodné při poruchách probouzení se.  Pro zvýšení výkonnosti a "nastartování" běžného dne (ovlivnění cirkadiárních rytmů, resp. látkových působků) jsou vhodnější světelné boxy.