věk, gravidita, další

Únava, nedostatek energie, poruchy koncentrace a výkonu jsou v současné společnosti velmi časté. Jsou způsoby řadou příčin. Dochází ke snížení celkové doby spánku a jeho kvality. Také se více zabýváme jednotvárnou a vyčerpávající pracovní činností, nemáme dostatek aktivního odpočinku, tělesného pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu a denním světle.

 

Tyto projevy ale mohou být i součástí jiného onemocnění. Nejčastěji depresivní poruchy, ale je možná i souvislost s tělesnými poruchami. Pro přesnou diagnostiku, prosím, navštivte svého lékaře. Velmi častý je syndrom předsunuté fáze spánku a nepravidelný rytmus spojený s kognitivní dysfunkcí.

 

Tyto situace jsou velmi časté u starších lidí nebo při delším upoutání na lůžko. Postupem věku přirozeně dochází ke snížení objemu spánku a jeho kvality. Zhoršení mobility a pobyt v interiérech tuto situaci ještě zhoršuje. Na jednotkách intenzivní péče hraje střídání světla a tmy významnou roli. Při absenci těchto rytmů dochází častěji ke stavům zmatenosti, poruchám biorytmů a jiným poruchám chování. I u lidí žijících doma schází pravidelný rytmus chození do práce, pohyb na denním světle. Zde naopak působí vhodně simulátory svítání, které lze bezpečně doplnit další léčbou. Zajistí aktivizaci v ranních hodinách a tím vhodný rytmus spánke-bdění.

 

 

 

Svébytnou cílovou skupin tvoří pacienti, pro které není vhodné užívání léků. Ať už z důvodu, že odmítají, nesnášejí nebo není vhodné, aby ji užívali. Typickými zástupci jsou například těhotné nebo kojící ženy. Vzhledem k tomu, že světlo léčba představuje bezpečnou a prokázanou léčebnou metodu, je vhodná i v těchto specifických případech.

 

Léčba jasným světlem byla hodnocena i v léčbě závislostí, bulimie a řadě jiných potíží. Při použití na jednotce intenzivní péče dokázalo použití jasného světla zkrátit dobu hospitalizace. Pro bližší údaje navštivte kapitolu Odborné informace.

 

 

Při potřebě pravidelného režimu jsou vhodné simulátory svítání Bodyclock, přirozeně zajistí rytmus spánek-bdění. Pro léčbu projevů sezónní poruchy jsou pak vhodné světelné boxy s dostatečným výkonem. Můžete vybírat mezi skladnými přístroji s výborným poměrem cena / výkon nebo komfortními boxy použitelnými i pro více lidí zároveň. Tyto prostředky lze kombinovat se simulátory svítání.